Zespół

Nasz zespół

Iwona Kluska

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Ukończyłam studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II oraz czteroletnią Szkołę Terapii Poznawczo Behawioralnej współpracującą z Oxford Cognitive Therapy Centre. Odbyłam cykl szkoleń poświęconych Terapii Schematu. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Zależy mi, by moja praca jak najbardziej służyła innym, dlatego poddaję się stałej superwizji oraz rozwijam swoją wiedzę i umiejętności regularnie uczestnicząc w specjalistycznych, kursach, warsztatach i konferencjach naukowych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam stażując w oddziałach dziennych psychiatrycznych na terenie Warszawy oraz w Ogólnopolskiej Poradni Telefonicznej 116 123 świadczącej pomoc psychologiczną osobom w kryzysie emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP.

Od kilku lat pracuję w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Szpitala Wolskiego, współprowadząc grupową terapię zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości dla osób dorosłych.

Prowadzę również terapię indywidualną osób cierpiących z powodu:

  • zaburzeń lękowych – ataki paniki, lęk społeczny, lęk uogólniony, fobie
  • zaburzeń nastroju – depresja
  • problemów emocjonalnych – niskie poczucie własnej wartości, trudności w radzeniu sobie ze stresem
  • problemów interpersonalnych – wycofanie społeczne, trudności w stawianiu granic, nadmierna uległość, problemy w nawiązaniu i utrzymaniu bliskich relacji
  • sytuacji kryzysowych – utrata pracy, rozpad związku, żałoba
  • zaburzeń osobowości

Arleta Balcerek

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą (PTTPB nr 607). Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz terapii schematów. Pomagam osobom zmagającym się problemami osobowościowymi, trudnościami w relacjach interpersonalnych, wypalonym zawodowo, doświadczającym życiowych kryzysów, lęków, depresji i będącym ofiarami przemocy. W kręgu moich zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmują problemy wynikające z zaniżonej samooceny, lęku społecznego oraz osobowości zależnej i unikającej (lękowej).

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od ponad 10 lat pracuję w zawodzie psychologa. Zajmowałam się poradnictwem psychologicznym – telefonicznym i internetowym. Mam doświadczenie w pracy w państwowej służbie zdrowia – kilka lat byłam psychologiem na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala w Otwocku i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie-Radość, prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową w Poradni Zdrowia Psychicznego w Otwocku.

Aktualnie oprócz prowadzenia psychoterapii indywidualnej, prowadzę szkolenia, przygotowuję warsztaty dla rodziców oraz zajmuję się poradnictwem dla rodziców z zakresu problemów wychowawczych i kształtowania kompetencji rodzicielskich. Ukończyłam szereg kursów i szkoleń, m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, seksuologii, psychoterapii, mediacji rodzinnych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora. W ramach rozwoju zawodowego uczestniczę w kolejnych szkoleniach i warsztatach, chętnie biorę również udział w konferencjach i sympozjach.

Anna Poterucha

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalizacja psychologia kliniczna i neuropsychologia) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jestem w trakcie czteroletniej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU jednej z wiodących niepublicznych ośrodków kształcących psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych. Ukończyłam studia podyplomowe z psychodietetyki, seksuologii oraz szereg szkoleń z zakresu psychologii m.in. certyfikowane szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowań i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej. Systematycznie doskonalę swoje umiejętności zawodowe biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie, Kryzysowym Telefonie Zaufania, praktyce prywatnej oraz Fundacji Wsparcie.

Od 2015 roku pracuję w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym.

Pracuję z osobami w trudnościach emocjonalnych, adaptacyjnych czy związanych z życiowym kryzysem. Doświadczających trudności w tworzeniu satysfakcjonujących relacji, nie radzącym sobie w sposób konstruktywny z emocjami, stresem, odczuwającymi brak zadowolenia z życia. Pracę swoją poddaję superwizji.

W pracy ważne jest dla mnie zapewnienie pacjentowi poczucia akceptacji, ważności, bezpieczeństwa oraz zachowanie wszelkich zasad etyki zawodowe.


Strona wykorzystuje pliki cookies ("ciasteczka") w celu zapewnienia Państwu najlepszej jakości oferowanych usług, a ponadto w celach statystycznych. Czym są pliki cookies?

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close